Skip directly to content

Prijavite neželjeni događaj

Ukoliko želite da prijavite neželjeni događaj, molimo Vas da pozovete telefonski broj +381 11 363 00 00, ili da nam se obratite na email SRB.AEReporting@pfizer.com ili fax +381 11 363 00 26.