Skip directly to content

Footer disclaimer

© Pfizer 2018. [PP-NOR-EEP-0020 ] Datum pripreme, Decembar 2018
Informacije obezbeđene na ovom sajtu su namenjene isključivo stručnoj javnosti (zdravstveni i veterinarski radnici koji propisuju lekove, odnosno medicinska sredstva, diplomirani farmaceuti i druga stručna lica u oblasti proizvodnje i prometa lekova, odnosno medicinskih sredstava na veliko i malo, kao i u organizaciji obaveznog zdravstvenog osiguranja) u Republici Srbiji.

Ovaj sajt Vam je pripremila kompanija Pfizer SRB d.o.o., Trešnjinog cveta 1, 11000 Beograd, Srbija.

Pfizerova identifikacija: check