Skip directly to content

Genitourinarna Akademija 2022

Pozivamo Vas, da pogledate videozapise sa  Genitourinarne Akademije 2022.


 

Otvaranje sastanka

​​​​​​​

​​​​​​​J. Cvetkovic, Pfizer

Terapijski menadžment I bezbednosni profil avelumab-axitinib u mRCC 


​​​​​​​Dr Vesna Stojanović

Uvodna reč moderatora

​​​​​​​

​​​​​​​Prof Dr Zoran Džamić

Avelumab u mRCC: JAVELIN Renal 101 studija

​​​​​​​

Dr Svetlana Salma

Avelumab u 1L održavanja u mUC: updatirani podaci o JAVELIN Bladder studiji

VNS, Dr Nada Babović

Imunoterapija: Novi standard u lečenju metastatskog RCC

​​​​​​​

Dr Maja Popović

EAU vodič 2021/2022 & fokus na IO terapiju u kliničkoj praksi   urologa – Doc. Dr Predrag Nikić

Assoc. Prof Predrag Nikić

PDL-1 kao prognostički faktor i šta znamo o rezistenciji na imunoterapiju? 

​​​​​​​

Dr Gorana Matovina Brko

Dijagnostikovanje mUC I svakodnevni izazovi urologa u kliničkoj praksi u Srbiji 

Dr Uroš Bumbaširević

Pregled publikovanih slučajeva iz kliničke prakse

​​​​​​​

Dr Zoran Andrić

ESMO Vodič: Real World  praksa – Cancer Bešike

​​​​​​​

Prof Dr Lazar Popović

Prikaz slučaja sa IORS: naše iskustvo sa avelumabom u mUC
​​​​​​​

Prim. Dr Suzana Matković