Skip directly to content

Pravila o zaštiti privatnosti i o kolačićima

Pravila o zaštiti privatnosti i o kolačićima

U Pfizer-u, kompaniji koja stoji iza pfizerpro.rs i drugih Pfizer internet stranica u Srbiji, mi prepoznajemo važnost zaštite i posvećeni smo poštovanju privatnosti podataka prikupljenih o našim onlajn posetiocima. U nastavku je objašnjeno na koji način ćemo postupati sa podacima koje nam vi date na ovoj internet stranici, za koje svrhe će oni biti korišćeni, i date su detaljnije informacije o našim pravilima zaštite podataka o ličnosti. 

Mi prikupljamo vaše podatke o ličnosti, odnosno Lične podatke samo onda kada nam ih vi dobrovoljno date prilikom registracije na ovoj internet stranici ili na drugi način prilikom vašeg pristupanja i/ili korišćenja ove internet starnice, što znači da je vaša saglasnost pravni osnov za obradu vaših Ličnih podataka i vi u svakom trenutku ovu saglasnost možete da opozovete, s tim da opoziv ne utiče na zakonitost obrade vaših Ličnih podataka koja je vršena pre tog opoziva.

Registracijom na bilo kojoj Pfizer internet stranici i/ili pristupanjem ili korišćenjem te Pfizer internet stranice na drugi način, vi se saglašavate da podatke koje ste nam dali možemo da obrađujemo na sledeći način:

Vaši podaci će se čuvati od strane Pfizer-a Republici Srbiji, a potencijalno i u okviru Evropskog ekonomskog prostora (EEP) ili izvan njega. Pfizer HCP Corporation, 235 East 42nd Street, Njujork, NY 10017, SAD (kompanija čiji je organizacioni deo i Pfizer SRB d.o.o, Beograd, Trešnjinog cveta 1) će prikupljati vaše podatke kao rukovalac podataka i vaši podaci mogu biti dostupni i korišćeni od strane drugih kompanija u okviru Pfizer grupe kompanija. Imajući u vidu da je Pfizer globalna organizacija, vaši podaci mogu biti iznošeni u zemlje u okviru ili izvan EEA (uključujući i u SAD) u kojima zakoni o zaštiti podataka mogu biti manje striktni nego u Srbiji, ali uvek u skladu sa primenljivim propisima. U svakom slučaju, mi ćemo uvek primenjivati odgovarajuće tehničke mere sigurnosti radi zaštite vaših podataka o ličnosti na isti način kao što je to predviđeno u EU propisima i kako bismo obezbedili da istima ne mogu pristupiti neovlašćena lica.

Vaši podaci mogu biti korišćeni od strane Pfizer-a kako bi vam se dostavile ili poslale štampane ili onlajn publikacije, telefonske poruke, SMS poruke i/ili e-mejlovi (ali samo pod uslovom da ste u okviru postupka registracije za određenu internet stranicu pristali da od nas dobijate ove oblike komunikacije). Ovi oblici komunikacije će sadržati vama prilagođene informacije kao deo programa na koji se odnose.

Pfizer poštuje poverljivost podataka o ličnosti. Samo Pfizer, organizacije koje sarađuju sa Pfizer-om u pogledu administracije gore navedenih informacija i kompanije u okviru Pfizer grupe kompanija će imati pristup vašim podacima. Mi ćemo potentijalno korisiti treća lica kao obrađivače podataka u naše ime i za naš račun radi sprovođenja istraživanja, obrade podataka ili održavanja internet stranica, sadržaja ili programa, ali vaši podaci neće biti otkriveni trećim licima kao što su npr. eksterne organizacije koje se bave slanjem pošte. Iako to nije verovatno, možda ćemo biti prinuđeni da otkrijemo vaše podatke na osnovu sudske naredbe ili radi poštovanja drugih pravnih ili regulatornih zahteva. Koristićemo razumne napore da vas obavestimo pre nego što tako nešto uradimo, osim ukoliko smo iz zakonskih razloga sprečeni u tome.

Vaši podaci će biti čuvani od strane Pfizer-a za vreme tokom kojeg ste registrovani za jedan ili više naših programa. U svako doba ćete imati pravo da pristupite vašim podacima slanjem pisanog zahteva na adresu Predstavništvo Pfizer SRB d.o.o, Beograd, Trešnjinog cveta 1. Alternativno, možete nam poslati e-mejl na [email protected].

Imate pravo da zahtevate izmenu/brisanje vaših podataka koji se nalaze na Pfizer internet stranicama, ili možete da se odjavite sa bilo kog Pfizer programa u bilo koje vreme slanjem zahteva na adresu Predstavništvo Pfizer SRB d.o.o, Beograd, Trešnjinog cveta 1 ili e-mejla na [email protected], nakon čega ćemo prestati sa obradom vaših podataka o ličnosti. Nastojaćemo da obradimo vaš zahtev (uključujući i odjavu sa bilo kog programa) u roku od deset radnih dana od prijema istog. Dodatno, u slučaju da smatrate da se vaši podaci o ličnosti obrađuju suprotno zakonu, na raspolaganju su vam i određena prava predviđena Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti za takve slučajeve.

Korišćenje kolačića od strane Pfizer-a

Pfizer može da prikuplja podatke od vas korišćenjem “kolačića” (“cookies”). Kolačići su mali fajlovi koji se sastoje od slova i brojeva i koje mi, ukoliko se sa tim saglasite, postavimo u vaš računar. Ovi kolačići mogu da nam pruže informacije o tome kako, kada i od strane koliko ljudi se posećuju internet stranice. Mi nastojimo da unapredimo naše internet stranice putem podataka koje primimo preko ove tehnologije. Iako kolačići obično ne sadrže podatke o ličnosti koja se može utvrditi, ukoliko ste nam dostavili podatke o vama mi možemo da povežemo vaše registrovane podatke sa kolačićima ili drugim alatima za praćenje koje naša internet stranica postavi na hard-disk vašeg računara. Povezivanje kolačića sa vašim registrovanim podacima nam omogućava da van ponudimo povećanu personalizaciju i funkcionalnost. Bez kolačića, ova funkcionalnost ne bi bila moguća.

Vaš internet pretraživač može da se podesi tako da vam omogući da kontrolišete da li ćete prihvatati kolačiće, odbijati ih, ili da vas obavesti svaki put kada vam je poslat kolačić. Ukoliko je vaš pretraživač podešen da odbija kolačiće, internet stranice koje koriste kolačiće neće moći da vas prepoznaju kada se vratite na njih, i neke funkcionalnosti internet stranica će biti izgubljene. Odeljak za Pomoć u okviru vašeg pretraživača sadrži podatke o tome kako da sprečite pretraživač da prima kolačiće. Ako želite da saznate više o kolačićima, uključujući i kako da vidite koji su vam kolačići poslati i kako da njima upravljate ili ih obrišete, posetite www.allaboutcookies.org.

Pored Pfizer kolačića, određena treća lica mogu da vam isporučuju kolačiće iz različitih razloga. Na primer, mi ponekad koristimo Google Analytics i/ili WebTrend koji predstavljaju internet alate za analizu, a koji nam pomažu da razumemo kako posetioci koriste naše internet stranice. Bilo koji linkovi ili reklame trećih lica na našoj internet stranici takođe mogu da koriste kolačiće; vi možete da primite ove kolačiće klikom na link ili reklamu trećeg lica. Mi ne kontrolišemo prikupljanje niti upotrebu podataka od strane trećih lica, i ovi kolačići trećih lica nisu predmet naših Pravila privatnosti. Ako imate bilo kakvih pitanja u pogledu prikupljanja i/ili korišćenja podataka od strane ovih kompanija, potrebno je da kontaktirate njih direktno.

Dodatno, mi možemo da koristimo i druge sisteme za praćenje, kao što su npr. piksel-tagovi. Piksel-tagovi, koji se ponekad nazivaju i veb signalima, su slični kolačićima po svojoj funkciji zbog njihove male veličine, budući da nisu vidljivi. Međutim, oni se koriste da prenesu određene podatke na naše servere radi personalizacije naših internet stranica i radi praćenja vašeg korišćenja drugih Pfizer internet stranica. Isto tako, mi možemo da koristimo piksel-tagove u našim e-mailovima baziranim na HTML-u.

Ova Pravila o zaštiti privatnosti i o kolačićima mogu biti izmenjena u bilo kom trenutku. Molimo vas da periodično proveravate našu internet stranicu da biste se informisali o bilo kojim promenama.