Skip directly to content

Vanbolnička pneumonija nakon gripa

VANBOLNIČKA PNEUMONIJA NAKON GRIPA

  • U tokuzimskogperioda, brojsezonskihslučajevagripadostižemaksimum, kadase očekujeiporastbrojakomplikacijaovogoboljenja; jednaod njihje ivanbolničkapneumonija, komplikacija, potencijalnoopasnapo život.1,2
  • NajčešćiuzročnicivanbolničkepneumonijeposlegripasuStreptococcus pneumoniae iStaphilococcusaureus.3-5
  • Pokazanoje da suslučajevivanbolničkepneumonijeusledinfekcijeStaphilococcusaureusomu korelacijisanajvišimsezonskimpikovimagripa.6
  • Vanbolničke pneumonijeizazvane Staphilococcusaureusompovezanesusaporastommorbiditeta, težinebolestiismrtnošću, u odnosunadrugeuobičajeneoblikevanbolničkihpneumonija.7
  • Bakterijskasuperinfekcija, češćepogađaosetljivegrupepacijenata, štododatnootežavalečenje. Najčešćifaktoririzikasu: 8-10

 

0