Sajt je namenjen samo za zdravstvene radnike u Republici Srbiji.

Search

Menu

Close

PrijavaOdjava
Naši lekoviTerapijske oblastiMedija CentarMedija CentarDogađajiMaterijaliVideo resursiPovežimo sePovežimo seKontaktirajte nasMedicinske informacije kompanije Pfizer

Informacije o prijavljivanju neželjenog događaja možete pronaći na dnu stranice.

Pravila o zaštiti privatnosti i o kolačićima

Pravila o zaštiti privatnosti i o kolačićima
 

U Pfizer-u, kompaniji koja stoji iza pfizerpro.rs i drugih Pfizer internet stranica u Srbiji, mi prepoznajemo važnost zaštite i posvećeni smo poštovanju privatnosti podataka prikupljenih o našim onlajn posetiocima. U nastavku je objašnjeno na koji način ćemo postupati sa podacima koje nam vi date na ovoj internet stranicl, za koje svrhe će oni biti korišćeni, i date su detaljnije informacije o našim pravilima zaštite podataka o ličnosti.
Mi prikupljamo vaše podatke o ličnosti („Lični podaci“) samo onda kada nam ih vi dobrovoljno date prilikom registracije na ovoj internet stranici iii na drugi način prilikom vašeg pristupanja i/ili korišćenja ove internet stranice, što znači da je vaša saglasnost pravni osnov za obradu vaših Ličnih podataka i vi u svakom trenutku ovu saglasnost možete da opozovete, s tim da opoziv ne utiče na zakonitost obrade vaših Ličnih podataka koja je vršena pre tog opoziva. Pored saglasnosti, pravni osnov za ovde opisanu obradu vaših Ličnih podataka može da bude, u zavisnosti od konkretne svrhe obrade, i neophodnost obrade za ostvarivanje našeg legitimnog interesa, za izvršenje ugovora ili za ispunjenje naših pravnih obaveza u skladu sa primenljivim pravom.
Registracijom na bilo kojoj Pfizer internet stranici i/ili pristupanjem iii korišćenjem te Pfizer internet stranice na drugi način, vi se saglašavate da podatke koje ste nam dali možemo da obrađujemo na sledeći način:

Vaši podaci će se čuvati od strane Pfizer-a u Republici Srbiji, a potencijalno i u okviru Evropskog ekonomskog prostora (EEP) iii izvan njega. Pfizer HCP Corporation, 235 East 42nd Street, Njujork, NY10017, SAD (kompanija čije je povezano društvo u okviru Pfizer grupe kompanija  i privredno društvo Pfizer SRB d.o.o Beograd, Trešnjinog cveta 1, Beograd (Novi Beograd), Srbija) će prikupljati i dalje obrađivati vaše Lične podatke kao rukovalac podataka, s tim da vaši Lični podaci mogu biti dostupni i korišćeni i od strane drugih kompanija u okviru Pfizer grupe kompanija, a sve radi ostvarenja svrhe/a obrade navedenih u daljem tekstu ovih Pravila. Imajući u vidu da je Pfizer globalna organizacija, vaši podaci mogu biti iznošeni u zemlje u okviru iii izvan EEA (uključujući i u SAD) u kojima zakoni o zaštiti podataka mogu biti manje striktni nego u Srbiji, ali uvek u skladu sa primenljivim propisima. U svakom slučaju, mi ćemo primenjivati odgovarajuće mere bezbednosti radi zaštite vaših Ličnih podataka na isti način kao što je to predviđeno u EU propisima i u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) („Zakon“) kako bismo obezbedili da istima ne mogu pristupitl neovlašćena lica. Možete da nam se obratite radi dobijanja dodatnih informacija o preduzetim merama zaštite, uključujući i u vezi sa iznošenjem vaših Ličnih podataka iz Srbije, ukoliko je primenljivo, slanjem pisanog zahteva na adresu Pfizer SRB d.o.o. Beograd, Trešnjinog cveta1, Beograd (Novi Beograd) ili nam možete poslati i-mejl na [email protected].
Vaši Lični podaci mogu biti korišćeni od strane Pfizer-a kako bi vam se dostavile iii poslale štampane iii onlajn publikacije, telefonske poruke, SMS poruke i/ili i-mejlovi (ali samo pod uslovom da ste u okviru postupka registracije za određenu internet stranicu pristali do od nas dobijate ove oblike komunikacije). Ovi oblici komunikacije će sadržati vama prilagođene informacije kao deo programa na koji se odnose.

Pfizer poštuje poverljivost podataka o ličnosti. Samo Pfizer, organizacije koje sarađuju sa Pfizer-om u pogledu administracije gore navedenih informacija i kompanije u okviru Pfizer grupe kompanija će imati pristup vašim Ličnim podacima. Mi ćemo potencijalno koristiti treća lica kao obrađivače podataka u naše ime i za naš račun radi sprovođenja istraživanja, obrade podataka iii održavanja internet stranica, sadržaja iii programa, ali vaši Lični podaci neće biti otkriveni trećim licima kao što su npr. eksterne organizacije koje se bave slanjem pošte. Iako to nije verovatno, možda ćemo biti prinuđeni da otkrijemo vaše Lične podatke na osnovu sudskog naloga iii radi poštovanja drugih pravnih iii regulatornih zahteva. Koristićemo razumne napore da vas obavestimo pre nego što tako nešto uradimo, osim ukoliko smo iz zakonskih razloga sprečeni u tome.
Vaši Lični podaci će biti čuvani od strane Pfizer-a za vreme tokom kojeg ste registrovani za jedan iii više naših programa. U svako doba ćete imati pravo da pristupite vašim Ličnim podacima, kao i pravo na ograničenje obrade vaših Ličnih podataka, pravo na prigovor i pravo na prenosivost podataka, sve u skladu sa Zakonom i u Zakonom predviđenim slučajevima, a vaš zahtev za ostvarivanje bilo kojeg od navedenih prava, možete nam poslati na adresu Pfizer SRB d.o.o. Beograd, Trešnjinog cveta1, Beograd (Novi Beograd). Alternativno, možete nam poslati i-mejl na [email protected].

U skladu sa Zakonom, pored gore-navedenih prava i prava na opoziv saglasnosti za obradu vaših Ličnih podataka, imate i pravo da zahtevate izmenu/brisanje vaših Ličnih podataka koji se nalaze na Pfizer internet stranicama, odnosno vaših Ličnih podataka koje obrađujemo na način opisan u ovim Pravilima,  a možete i da se odjavite sa bilo kog Pfizer programa u bilo koje vreme slanjem zahteva na adresu Pfizer SRB d.o.o. Beograd, Trešnjinog cveta 1, Beograd (Novi Beograd) ili i-mejla na [email protected], nakon čega ćemo prestati sa obradom vaših Ličnih podataka osim ukoliko za tu obradu postoji neki drugi pravni osnov. Nastojaćemo da obradimo vaš zahtev (uključujući i odjavu sa bilo kog programa) u roku od deset radnih dana od prijema istog. Dodatno, u slučaju da smatrate da se vaši Lični podaci obrađuju suprotno zakonu, imate pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od  javnog značaja i zaštitu podataka od ličnosti.Korišćenje kolačića od strane Pfizer-a
 

Pfizer može do prikuplja podatke od vas korišćenjem "kolačića" (cookies). Kolačići su mali fajlovi koji se sastoje od slova i brojeva i koje mi, ukoliko se sa tim saglasite, postavimo u vaš računar,  odnosno drugi uređaj putem kojeg pristupate našim internet stranicama. Kolačići mogu da nam pruže informacije o tome kako, kada i od strane koliko ljudi se posećuju internet stranice. Mi nastojimo da unapredimo naše internet stranice putem podataka koje primimo preko ove tehnologije. Iako kolačići obično ne sadrže podatke o ličnosti na osnovu kojih se pojedinci mogu identifikovati, ukoliko ste nam dostavili podatke o vama, mi možemo da povežemo vaše registrovane podatke sa kolačićima iii drugim alatima za praćenje koje naša internet stranica postavi na hard-disk vašeg računara, odnosno u drugi uređaj putem kojeg pristupate našim internet stranicama. Povezivanje kolačića sa vašim registrovanim podacima nam omogućava da vam ponudimo povećanu personalizaciju i funkcionalnost.Bez kolačiča, ova funkcionalnost ne bi bila moguća.

Vaš internet pretraživač  može da se podesi tako da vam omogući da kontrolišete da Ii ćete prihvatati kolačiće, odbijati ih, iii da vas obavesti svaki put kada vam je poslat kolačić. Ukoliko je vaš pretraživač podešen da odbija kolačiće, internet stranice koje koriste kolačiće neće moći da vas prepoznaju kada se vratite na njih, i neke funkcionalnosti internet stranica će biti izgubljene.Odeljak za Pomoć u okviru vašeg pretraživača sadrži podatke o tome kako da sprečite pretraživač da prima kolačiće. Ako želite da saznate više o kolačićima, uključujući i kako da vidite koji su vam kolačići poslati i kako da njima upravljate iii ih obrišete, posetite www.allaboutcookies.org.

Pored Pfizer kolačića, određena treća lica mogu da vam isporučuju kolačiće iz različitih razloga. Na primer, mi ponekad koristimo Google Analytics i/ili WebTrend koji predstavljaju internet alate za analizu, a koji nam pomažu da razumemo kako posetioci koriste naše internet stranice. Bilo koji linkovi iii reklame trećih lica na našoj internet stranici takođe mogu da koriste kolačiće; vi možete da primlte ove kolačiće klikom na link iii reklamu trećeg lica. Mi ne kontrolišemo prikupljanje niti upotrebu podataka od strane trećih lica, i ovi kolačići trećih lica nisu predmet ovih naših Pravila. Ako imate bilo kakvih pitanja u pogledu prikupljanja i/ili korišćenja podataka od strane ovih kompanija, potrebno je do kontaktirate njih direktno.

Dodatno, mi možemo da koristimo i druge sisteme za praćenje, kao sto su npr. piksel-tagovi. Piksel-tagovi, koji se ponekad nazlvaju i veb signalima, su slicni kolačićima po svojoj funkciji zbog njihove male veličine, budući da nisu vidljivi. Međutim, oni se koriste da prenesu određene podatke na naše servere radi personalizacije naših internet stranica i radi praćenja vašeg korišćenja drugih Pfizer internet stranica. Isto tako, mi možemo do koristimo piksel­ tagove u našim e-mailovima baziranim na HTML-u.

Ova Pravila o zaštiti privatnosti i o kolačićima mogu biti izmenjena u bilo kom trenutku. Molimo vas da periodično proveravate našu internet stranicu da biste se informisali o bilo kojim promenama. Ukoliko nastavite sa korišćenjem naše internet stranice i nakon što na njoj budu objavljene konkretne promene, smatraće se da ste time prihvatili ta nova, odnosno izmenjena Pravila o zaštiti privatnosti i o kolačićima.
 

PP-UNP-SRB-0120, datum izrade: oktobar, 2023.

Ukoliko želite da prijavite neželjeni događaj, molimo Vas pošaljite e-mail na: [email protected] ili pozovite broj telefona + 381 11 363 00 28. Za medicinske informacije, molimo Vas pošaljite e-mail na: [email protected] ili pozovite broj telefona + 381 11 363 00 00.

PfizerPro nalogPfizerPro nalog

Da biste pristupili dodatnom sadržaju, resursima i dobili informacije o lekovima i vakcinama kompanije Pfizer

PrijavaRegistrujte seNalogOdjava

Sajt je namenjen samo za zdravstvene radnike u Republici Srbiji. Ako niste zdravstveni radnik, a želite da pristupite informacijama o određenom leku, molimo Vas da se obratite Vašem lekaru ili farmaceutu.

 

Ovaj sajt Vam je pripremila kompanija Pfizer SRB d.o.o.

 

Autorska prava 2022. Pfizer SRB d.o.o. Sva prava zadržana.

PP-UNP-SRB-0120, datum izrade: oktobar, 2023.
Napuštate PfizerPro
Sada napuštate veb lokaciju kojom upravlja Pfizer. Veze ka svim spoljnim sajtovima su obezbeđene kao resurs za naše posetioce. Pfizer ne prihvata nikakvu odgovornost za sadržaj sajtova koji nisu u vlasništvu i kojima Pfizer ne upravlja.

PP-UNP-SRB-0120
datum izrade: oktobar, 2023.