Sajt je namenjen samo za zdravstvene radnike u Republici Srbiji.

Search

Menu

Close

PrijavaOdjava
Naši lekoviTerapijske oblastiMedija CentarMedija CentarDogađajiMaterijaliVideo resursiPovežimo sePovežimo seKontaktirajte nasMedicinske informacije kompanije Pfizer

Informacije o prijavljivanju neželjenog događaja možete pronaći na dnu stranice.

Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

Dobro došli na internet stranicu www.pfizerpro.rs

Vlasnik ove internet stranice je Pfizer SRB d.o.o., Trešnjinog cveta 1, Beograd ("Pfizer").

Molimo Vas da pregledate i pažljivo pročitate ove Uslove korišćenja pre nego što pristupite ovoj internet stranici, odnosno pre nego što počnete da koristite ovu internet stranicu. Ukoliko niste saglasni sa bilo kojom odredbom ovih Uslova korišćenja,  molimo Vas da ne koristite ovu internet stranicu. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ove internet stranice, potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove Uslove korišćenja.  Takođe,  Pfizer zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni ove Uslove korišćenja, zbog čega bi trebalo da ih redovno proveravate kako biste bili informisani o njihovoj aktuelnoj verziji, odnosno važećim Uslovima korišćenja.

Korišćenje internet stranice

Vaše pristupanje i korišćenje informacija koje se nalaze na ovoj internet stranici predmet su ovih Uslova korišćenja. Ovim putem se saglašavate da ćete sve vreme postupati u skladu sa zakonom tokom korišćenja i pristupanja ovoj internet stranici i da nećete učiniti ništa što bi štetilo, sprečavalo, ograničavalo pristup, ometalo iii pogoršalo rad ove internet stranice, te da ostalim korisnicima nećete ometati korišćenje i uživanje u ovoj internet stranici.

Isto tako, ovim putem potvrđujete i garantujete da vam nije zabranjeno iii ograničeno bavljenje medicinom ni po jednom zakonu, propisu ili profesionalnom kodeksu ponašanja, kao i da do sada niste i da u budućnosti nećete, ni neposredno ni posredno, platiti iii obećati plaćanje iii ovlastiti neko treće lice na isplatu bilo kog novčanog iznosa, niti dati, obećati davanje iii ovlastiti neko treće lice na davanje bilo kakve vrednosti bilo kojem državnom funkcioneru, zdravstvenom radniku iii licu koje je povezano sa nekom zdravstvenom organizacijom kako bi se dobio iii zadržao neki posao iii obezbedila nepoštena prednost za Pfizer.
Budući da je ova internet stranica namenjena isključivo za stručnu javnost, Pfizer je ovlašćen da na svaki pogodan način proveri istinitost dostavljenih podataka u pogledu identiteta lica - člana stručne javnosti  koje je registrovalo korisnički nalog (uključujući i kontaktiranjem tog lica ili trećih lica), i da uskrati dalji pristup ovoj internet stranici ako se pokaže da oni nisu istiniti iii potpuni, iii da internet stranici pristupa neko drugo lice umesto onog koje je registrovano.

Sadržaj

Ovim ste saglasni do pristupate i koristite ovu internet stranicu i njen sadržaj na sopstvenu odgovornost. Pfizer može u bilo kojem trenutku dodati, izmeniti iii izbrisati sadržaj ove internet stranice prema sopstvenoj proceni. Pfizer će uložiti razumne napore kako bi obezbedio da informacije objavljene na ovoj internet stranici budu tačne, ažurne, kvalitetne, celovite i prikladne za korišćenje, ali ne garantuje niti tvrdi da su one u svakom trenutku takve. Pfizer izričito navodi da ne daje bilo kakve garancije, izričite iii prećutne, u najvećoj mogućoj meri dozvoljenoj zakonom. Kompanija Pfizer, njena povezana društva ili bilo koje lice uključeno u stvaranje, izradu iii isporuku ove internet
stranice neće snositi, u najvećoj mogućoj meri dozvoljenoj zakonom, odgovornost za gubitak, štetu iii troškove nastale zbog oslanjanja na informacije koje se nalaze na ovoj internet stranici, pristupanja, korišćenja iii nemogućnosti
korišćenja ove internet stranice iii zbog grešaka i propusta u sadržaju.Ovo isključenje odgovornosti takođe obuhvata, u najvećoj mogućoj meri dozvoljenoj zakonom, gubitke, štetu iii troškove nastale zbog virusa koji mogu zaraziti Vašu računarsku opremu, programsku opremu iii podatke.

Kolačići i Privatnost

Pfizer poštuje privatnost korisnika svoje internet stranice. Molimo Vas da pročitate Pravila o zaštiti privatnosti i o kolačićima, u kojima su sadržana pravila o obradi ličnih podataka korisnika ove stranice koji su prikupljeni putem ove internet stranice, uključujući i pitanje prava korisnika u vezi sa tom obradom, kao i pravila o korišćenju kolačića.

Internet stranice i linkovi za internet stranice trećih lica

Ova internet stranica može da sadrži linkove iii reference na druge internet stranice kojima upravljaju treća lica nad kojima nemamo nikakav nadzor.

Ovi linkovi navedeni su samo kao koristan dodatak. U istom smislu se može pristupiti ovoj internet stranici preko linkova trećih lica.

Pfizer ne garantuje, niti tvrdi da su informacije koje se nalaze na takvim internet stranicama tačne, ažurne, kvalitetne, celovite iii prikladne za korišćenje i ne snosi odgovornost, u najvećoj mogućoj meri dozvoljenoj zakonom, za gubitke, štetu iii troškove nastale zbog takvih informacija. Uključivanje linkova na internet stranice trećih lica ne implicira saglasnost iii preporuke kompanije Pfizer.

Zdravstvene informacije

Ova internet stranica može sadržati informacije u vezi sa različitim zdravstvenim poremećajima i načinima njihovog lečenja. Navedene informacije opšte su prirode i nisu zamišljene kao zamena za savete lekara iii drugog stručno osposobljenog zdravstvenog radnika. Nije dozvoljeno korišćenje informacija koje se nalaze na ovoj internet stranici za dijagnozu zdravstvenih ili emocionalnih poremećaja iii za dijagnozu bolesti. Za postavljanje takvih dijagnoza uvek se obratite lekaru iii nekom drugom stručno osposobljenom zdravstvenom radniku.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, iii Vam je potrebna dodatna informacija, molimo Vas do kontaktirate naš odsek za medicinske informacije putem e-adrese: [email protected].

Upotreba dostavljenih informacija

Svako obaveštenje iii drugi materijali koje pošaljete kompaniji Pfizer putem interneta iii objavite na internet stranici putem elektronske pošte iii na neki drugi način, poput pitanja, komentara i predloga, ne smatra se i neće se smatrati poverljivim i Pfizer neće snositi nikakvu odgovomost u vezi sa istim. Pfizer sme slobodno da koristi ideje, koncepte, znanja iii tehnike sadržane u takvim obaveštenjima i materijalima u bilo koju svrhu, uključujući, ali ne ograničavajući se na razvoj, proizvodnju i marketing.

Prava intelektualne svojine

Kompanija Pfizer je vlasnik svih autorskih prava, patenata, prava na baze podataka, žigova, dizajna, know-how-a, poverljivih informacija isvih ostalih prava intelektualne svojine (registrovanih i neregistrovanih) koja mogu postojati u pogledu ove internet stranice i njenih sadržaja. Sadržaj ove internet stranice sme se kopirati isključivo u svrhu nekomercijalnog ličnog korišćenja uz zadržavanje od strane kompanije Pfizer svih autorskih prava i drugih prava intelektualne svojine i bez ikakve promene vlasništva u tom pogledu, nakon čega nije dopušteno ponovno kopiranje, umnožavanje iii distribuiranje. Nije dopušteno kopiranje, prikazivanje, prenošenje, distribuiranje, izmena, umnožavanje, ponovno objavljivanje iii ponovno prenošenje informacija, tekstova iii dokumenata koji se nalaze na ovoj internet stranici iii njihovih delova u elektronskom iii štampanom obliku iii stvaranje dela prerade na osnovu navedenog bez prethodnog i izričitog pisanog odobrenja kompanije Pfizer. Naziv i logotip kompanije Pfizer su registrovani žigovi i ne smeju se koristiti bez prethodnog i izričitog pisanog odobrenja kompanije Pfizer. Zloupotreba žigova iii drugih materijala u vlasništvu kompanije Pfizer zabranjena je i može predstavljati povredu Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o žigovima i/ili ostalih propisa Republike Srbije. Imajte na umu da kompanija Pfizer aktivno štiti svoja prava intelektualne svojine svim raspoloživim pravnim sredstvima.

Zakonodavstvo Republike Srbije

Ova internet stranica i njen sadržaj izrađeni su tako da budu usklađeni sa zakonodavstvom Republike Srbije. Uprkos tome što su informacije koje se nalaze na internet stranici dostupne korisnicima van zemlje, iste su isključivo namenjene korišćenju od strane građana Republike Srbije i to onih koji su pripadnici stručne javnosti.


Kontakt

 

Ukoliko imate bilo koje pitanje u vezi sa informacijama sadržanim u ovim Uslovima korišćenja, možete da nas kontaktirate dopisom na našu adresu navedenu na početku ovih Uslova korišćenja.

 

Izmene Uslova korišćenja

 

Imamo pravo da izmenimo ili dopunimo ove Uslove korišćenja, iz regulatornih ili drugih legitimnih razloga. Nova verzija će uvek bez odlaganja biti objavljena na ovoj internet stranici. Ukoliko i nakon takvog objavljivanja, nastavite sa korišćenjem ove internet stranice, smatraćemo da prihvatate te nove Uslove korišćenja. U svakom slučaju, savetujemo vam da redovno proveravate aktuelnu verziju Uslova korišćenja na ovoj internet stranici, kako biste u svakom trenutku bili informisani o aktuelnim pravilima, odnosno uslovima korišćenja ove internet stranice.

 

Važeća verzija ovih Uslova korišćenja je verzija od 1. oktobra 2023. godine.

PP-UNP-SRB-0120, datum izrade: oktobar, 2023.

Ukoliko želite da prijavite neželjeni događaj, molimo Vas pošaljite e-mail na: [email protected] ili pozovite broj telefona + 381 11 363 00 28. Za medicinske informacije, molimo Vas pošaljite e-mail na: [email protected] ili pozovite broj telefona + 381 11 363 00 00.

PfizerPro nalogPfizerPro nalog

Da biste pristupili dodatnom sadržaju, resursima i dobili informacije o lekovima i vakcinama kompanije Pfizer

PrijavaRegistrujte seNalogOdjava

Sajt je namenjen samo za zdravstvene radnike u Republici Srbiji. Ako niste zdravstveni radnik, a želite da pristupite informacijama o određenom leku, molimo Vas da se obratite Vašem lekaru ili farmaceutu.

 

Ovaj sajt Vam je pripremila kompanija Pfizer SRB d.o.o.

 

Autorska prava 2022. Pfizer SRB d.o.o. Sva prava zadržana.

PP-UNP-SRB-0120, datum izrade: oktobar, 2023.
Napuštate PfizerPro
Sada napuštate veb lokaciju kojom upravlja Pfizer. Veze ka svim spoljnim sajtovima su obezbeđene kao resurs za naše posetioce. Pfizer ne prihvata nikakvu odgovornost za sadržaj sajtova koji nisu u vlasništvu i kojima Pfizer ne upravlja.

PP-UNP-SRB-0120
datum izrade: oktobar, 2023.